Společnost Plyn Bouda, s.r.o. odebírá zboží pouze od prověřených a dlouhodobě fungujících dodavatelů, současně dbáme na kvalitu odebíraného zboží všech oblastech naší činnosti.

Dodavatelem pohonných hmot je po celou dobu existence společnosti Plyn Bouda, s.r.o. společnost OMA CZ, a.s., která již od roku 1995 podniká v této oblasti. Kvalita prodávaných paliv je pro naší společnost nejdůležitější.
-Více o společnosti OMA CZ, a.s.-

Dodavatelem LPG je po celou dobu existence společnosti Plyn Bouda, s.r.o., společnost TOMEGAS s.r.o., která již od roku 1996 podniká v této oblasti. Opět platí, že kvalita dodávaného LPG je pro naší společnosti nejdůležitější.
-Více o společnosti TOMEGAS s.r.o.-

Dodavatelem tabákových výrobků je společnost GECO, a.s., která již od roku 1991 podniká v oblasti tabákových výrobků.
-Více o společnosti GECO, a.s.-

Zbývající sortiment nakupujeme od významných firem působící v této oblasti, namátkou můžeme jmenovat: PEAL, a.s., Bidvest Czech Republic s.r.o., První novinová společnost a.s.