Společnost Plyn Bouda, s.r.o. odebírá zboží pouze od prověřených a dlouhodobě fungujících dodavatelů, současně dbáme na kvalitu odebíraného zboží všech oblastech naší činnosti.

Dodavatelem pohonných hmot je po celou dobu existence společnosti Plyn Bouda, s.r.o. společnost K Oil křeček s.r.o., která již od roku 2004 podniká v této oblasti. Kvalita prodávaných paliv je pro naší společnost nejdůležitější.
-Více o společnosti K Oil křeček s.r.o.-

Dodavatelem LPG je po celou dobu existence společnosti Plyn Bouda, s.r.o., společnost TOMEGAS s.r.o., která již od roku 1996 podniká v této oblasti. Opět platí, že kvalita dodávaného LPG je pro naší společnosti nejdůležitější.
-Více o společnosti TOMEGAS s.r.o.-

Dodavatelem tabákových výrobků je společnost GECO, a.s., která již od roku 1991 podniká v oblasti tabákových výrobků.
-Více o společnosti GECO, a.s.-

Zbývající sortiment nakupujeme od významných firem působící v této oblasti, namátkou můžeme jmenovat: PEAL, a.s., Bidvest Czech Republic s.r.o., První novinová společnost a.s.